الـــرّقـــیـم

استقامت در مسیر انتظار
مشخصات بلاگ
الـــرّقـــیـم

...................... هوالودود .....................

به پاتوق دلدادگی ها و دلباختگی های رئوف
خوش آمدید. این جا، پاتوقی هست برای
افروختن، سوختن و ساختن.

در پاتوق دلدادگی ها، نه حرف اضافه است و نه
جای گزافه. فقط مجالی هست بـرای قلمی
کردن برخی دانسته هـا و ندانسته هـا بر پایـۀ
بایسته هـا و نبایسته هـا. کـه گاهی در لفافـه
می آید و گـاهی در تقابل با جهل و خـرافه.

پاتوق دلباختگی ها نیز، فرصتی هست برای
مغازله و معـاشقه! امـا نه با پـرنسس هـای
بوالهوس و پر از خار و خس! بلکه با معشوقه
های پاک نفس و قدیس های پاکیزه از رجس
و هوس. آن ها که از طهارتِ وجودشان،
عرشیانِ بالانشین، سـر به مغـاکِ خـاک
می سـایند و فرشیانِ خاک آلوده، به مددِ
نفوس شان، بالِ عروج به افلاک می گشایند.

در این پاتوق، روزنـه ای باز است به گلشنِ
اندیشه ها و صدای حنجره ای طنین انـداز
است با بوی بنفشه ها!

فانوس حقایق این پاتوق نیز، با نـگـاهِ سرخِ
شقایق های بزم عشق مأنوس است و با
فرهنگِ سرخِ شهادت، پیوندی دیرینه دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این هم ذوق و شــوق و عقیــده و آرمـان
و آرزوی نگارنده با چند بیت شعر:

سحر خیزی:
دریاب اگر اهـل دلی، پیش تر از صبح
چون غنچۀ نشکفته نسیم سحری را

زندگی برای خدا:
شادم به مرگ خود که هلاک تو می‌شوم
با زندگی خــوشم کــه بمیـرم بــرای تو

تلاش:
از مـا ســراغ منــزل آســـودگی مجــو
چون باد، عمر ما به تکاپو گذشته است.

خطر کردن:
آسـودگی، مقـدمۀ خـوابِ غفلت است
کشتی، به موج خیزِ خطر می بریم ما

بار زندگی:
زندگی با هوشیاری زیر گردون مشکل است
تا نگردی مست، این بار گران نتوان کشید

مهدویت:
درین ستمکده، آن شمع تیره روزم من
که انتظارِ نسیم سحر گداخت مرا

عشق:
سر و سامان بدهی یا سر و سامان ببری
قلب من سوی شما میل تپیدن دارد

مرگ سرخ:
درین بساط، به جز شربتِ شهادت نیست
مِی ای که تلخی مرگ از گلو تَوانَد شُست

محرم و عاشورا:
فیض ماه نو، ز شمشیر شهادت می برند
خون، حنای عید باشد کشتگان عشق را

خط شهادت:
گردن مکش ز تیغ شهادت که این زلال
از جویبار ساقی کوثر گذشته است.

امید:
نیستیم از جلوۀ باران رحمت نا امید،
نیمه بذری در زمین انتظار افشانده ایم

و ... و ...

سه شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۴ ب.ظ

چهره های خیانتکار

 

حضرات آقایان جهانگیری، ظریف و روحانی با ناکارآمدی و خیانت هایشان، اقتصاد و امنیت و استقلال و دانش کشور را حسابی گند زدند و ملت را به روز سیاه نشانده اند، اما هنوز هم دارند در بارۀ اوضاع مملکت جوری حرف می زنند که گویی مخاطبانشان را مشتی یابو و موجودات وحشی فرض کرده اند!!

البته در این میان نمی دانم چه رمز و رازی هست که طرفداران جناب روحانی این روزها زبان به دهان گرفته و این همه دغل بازی و دزدی و رسوایی مالی و وادادگی و بی عرضگی و گرانی و دلارخواری های دولت فخیمه را اصلاً نمی بینند و به روی مبارکشان هم نمی آورند!

اما باید به این آقایان عالیجنابان بگوییم که کور خواندید! مطمئن باشید به خاطر خیانت بزرگی که به مردم و به آرمان شهیدان کرده اید، به خاطر همۀ مشکلاتی که برای کشور به بار آورده اید و به خاطر غارت بیت المال مسلمین، عنقریب به خشم خدا گرفتار می شوید و خدای علیم و حکیم، مُهر رسوایی را بر پیشانی پلیدتان خواهد زد. مطمئن باشید که عنقریب به عنوان اَبَردروغگویان تاریخ انقلاب، نزد ملت های آزاده جهان انگشت نما خواهید شد...

و یقین بدانید که خدا با صابران است...